SVERIGES STÖRSTA TRAFIKSKOLA
– Ditt tempo, din livsstil – Vi anpassar din väg till körkortet!

De nya reglerna ger följande behörigheter rätt att köra:

BE-behörighet:

Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg. Du får dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt. Du får även dra en eller flera släpvagnar som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att ekipaget sammanlagda totalvikt inte överstiger 7 000 kg. Men tänk även på att den bil du kör och den släpvagn du drar har också begränsningar som beror på fordonets tekniska utförande.

Det bästa du kan göra är att boka en testlektion, där en instruktör ser över dina förkunskaper och ger dig tips och råd för hur du ska lägga upp din utbildning och bokning av förarprov.

För mer information om hur utbildningen och förarprovet går till kontakta trafikskolan så hjälper i dig!

De nya reglerna ger följande behörigheter rätt att köra:

B-behörighet:

Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg. Du får dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt. Du får även dra släpvagnar som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

Utökad B-behörighet:

Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg. Du får dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt. Du får även dra släpvagnar som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg.