SVERIGES STÖRSTA TRAFIKSKOLA
– Ditt tempo, din livsstil – Vi anpassar din väg till körkortet!

BE Behörighet

Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg.
Du får dra en  släpvagn som väger högst 3500 kg i totalvikt.
Ekipagets sammanlagda totalvikt får inte överstiga 7 000 kg.

Tänk på att den bil du kör och den släpvagn du drar har begränsningar som beror på fordonets tekniska utförande.

Det bästa du kan göra är att boka en testlektion, där en instruktör ser över dina förkunskaper och ger dig tips och råd för hur du ska lägga upp din utbildning och bokning av förarprov.

För mer information om hur utbildningen och förarprovet går till kontakta trafikskolan så hjälper vi dig!

Utökad B Behörighet

B-behörighet:

Du har rätt att köra en personbil med tillkopplad släpvagn vars sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.
Du får alltid dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt.

Utökad B-behörighet:

Du har rätt att köra en personbil med tillkopplad släpvagn vars sammanlagda totalvikt inte överstiger 4250 kg.
Du får alltid dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt.