SVERIGES STÖRSTA TRAFIKSKOLA
– Ditt tempo, din livsstil – Vi anpassar din väg till körkortet!

Är du företagaren som alltid strävar efter ny kunskap?

Mårtenssons Trafikskola arbetar aktivt för en säker trafikmiljö i Sverige mot Nollvisionen. Vi har tagit fram en trio utav utbildningar som tillsammans syftar till att köra Representativt, öka medvetandet kring miljöpåverkan & riskerna kring alkohol, droger i allmänhet och i trafiken. Utbildningarna bygger på föreläsningar av våra erfarna och utbildade trafikskolelärare, kompletterat av övningar & diskussioner för en aktiv och lärorik utbildning. Trion av utbildningar kallar vi för R.E.N – Representativ körning, Eco Aware & Nollkoll.

R.E.N bygger på tre olika ben, vilket namnet avspeglar, och anser vi är element som är kritiska för att ett positivt trafik-klimat som ser till att alla tar sig säkert iväg och hem på våra vägar. Det första benet (R) står för Representativ körning och är en utbildning som syftar till hur du uppfattas och uppfattar andra i trafiken, hur du som företagare syns och hur dina val i trafiken påverkar ditt företag. Hade du anlitat en hantverkare som blåser förbi dig i 90km/h utanför dagiset där du hämtar barnen? Vi talar även om hur du med enkla medel kan använda din företagsbil som bästa reklampelare istället för att slänga tusentals kronor på statiska reklamtavlor – och mycket mer.

Som företagare är den stora jakten på kunskap en självklar punkt på agendan, att omgärdas av personer med olika kompetenser och erfarenheter en ynnest. Det gäller att ta hand om sin personal för att få ut bästa möjliga prestation, en väg är att förse dem med din kunskap och de verktyg du har tillgång till. Vi vill vara ditt verktyg för att skapa medvetande hos din personal om hur deras val i vardagen spelar roll i den stora bilden, via vår trio utav utbildningar R.E.N.

Andra benet (E) bygger på vår tolkning miljöpåverkan som vi kallar EcoAware. När vi pratar om trafik och miljö är det inte nödvändigtvis utsläppskvoter och miljökatastrofer som diskuteras utan snarare hur du i din vardag kan göra val som påverkar dig och miljön positivt, vi kallar det Sparsam Körning, hur du kan spara pengar på att hjälpa miljön.

Det finns en hel del miljöproblem i världen.

Vi kanske inte kan lösa dessa, men vi alla kan hjälpas åt att göra något litet. Största utsläppen kommer faktiskt från transportsektorn. Varmt välkomna till Mårtenssons Trafikskolas ECO Aware®-utbildning. Vårt svar på sparsam körning. Genom att gå en utbildning i ECO Aware så får man kunskap i hur man kan påverka miljön i sin vardag, helt utan att göra någon form av extra jobb. Till detta kan sägas att din ekonomi också kommer att påverkas till det bättre. En ECO Aware-kurs innebär praktisk körning för varje deltagare. Där det förekommer olika trafik situationer, motorväg, landsväg, stadstrafik med rondeller o trafik ljus. Sen samlas man till en gemensam teori där vi diskuterar hur vi kört, vad vi kan göra bättre och hur det påverkar oss, miljö o ekonomi. Sen genomför vi en körning till för att få en bekräftelse på att det vi lärt oss gjort skillnad.

Vårt tredje ben (N) ligger oss varmt om hjärtat, Nollkoll – Fullkoll på trafiken. Nollkoll är vår version av ”Don’t Drink & Drive” där vi tar ett djupare grepp på själva trafiksäkerhetsdelen.

Utbildningen riktar sig till skolor, föreningar & företag och leds av erfarna utbildare från Sveriges största trafikskola – Mårtenssons Trafikskola.

När du kikar på ett diagram och ser en kurva som går spikrakt uppåt, kallas det en positiv utveckling. När vi kikar på ett diagram över antalet omkomna i trafiken ser det ut just på det här sättet, i det här fallet en fruktansvärt negativ utveckling. Förra året omkom ca 270 personer i det här landet i trafiken, ungefär 20% av dessa i alkohol & drogrelaterade olyckor – Fullständigt oacceptabelt. I en allt hårdare trafikmiljö krävs ökat medvetande & att alla sinnen är på rätt plats. När du druckit rubbas dessa – synförmågan, reaktionsförmågan, koordination för att nämna några.

”Du rör inte bilen, motorcykeln eller mopeden! Det bara är så”

Föreställ dig att ha en annan människas liv på ditt samvete. Orkar du ens tänka tanken? Tänk att vara den som orsakat hans eller hennes familj och vänner en ofattbar sorg, som aldrig någonsin går över? Och detta ska du leva med under resten av ditt liv…Var smart och tänk på konsekvenserna. Alkohol ska aldrig någonsin finnas med i samband med bilkörning Alla regler sätts ur spel. Det du normalt gör och tänker när du är nykter funkar inte när du har druckit. Mårtenssons Trafikskola accepterar inte trafiksiutationen i dagens samhälle och dess negativa konsekvenser. Vi vill vara spjutspetsen och med vår kompetenta personal utbilda DIG, din familj, dina vänner, dina kollegor och alla andra till en säker trafikmiljö. Vi vill sprida vår kunskap och öka medvetandet, riskerna & förståelsen för de här frågorna i vårt samhälle. Igenom vår utbildning NollKoll – Fullkoll på Trafiken ger vi dig chansen av att ta del av ovärderlig information, övningar & diskussioner på ett kreativt sätt. Medhjälp av illustrationer, pedagogiska föreläsningar och övningar som kräver att du är delaktig skapar vi bästa förutsättningar för att ge dig en kvalitativ utbildning. Det är viktigt att inse att alla som på något sätt deltar i trafiken, oavsett om man kör/är passagerare, cyklar eller går, skall vara fullt medveten om hur du skall agera för en säker trafikmiljö.