SVERIGES STÖRSTA TRAFIKSKOLA
– Ditt tempo, din livsstil – Vi anpassar din väg till körkortet!

Vinnare

Utses vinnare av representanter från Mårtenssons Trafikskola och/eller medarrangörer. Beslut om vinnare är slutgiltligt och kan ej överklagas.

Missbruk

Mårtenssons Trafikskola förbehåller sig rätten att diskvalificera personer som på något sätt bryter mot reglerna eller på annat sätt anses vara opassande. Fusk, sabotage, upphovsrättsbrott eller osportsligt beteende eller andra överträdelser kan resultera i diskvalificering. Vid grova förseelser kan rättsliga åtgärder vidtas. Mårtenssons Trafikskola reserverar sig rättigheten att avslöja användarens identitet (samt all övrig information) om detta anses befogat.

Vinstskatt

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Mer information finns hos Skatteverket, telefon 0771 567 567. Mårtenssons Trafikskola svarar ej på frågor om skatteregler.

Behandling av personuppgifter

Tävlingens administration kräver viss behandling av personuppgifter, som namn, adress och telefonnummer till vinnare. Dessa uppgifter kan delges samarbetspartner för att möjliggöra fysisk distribution av vinster.