SVERIGES STÖRSTA TRAFIKSKOLA
– Ditt tempo, din livsstil – Vi anpassar din väg till körkortet!

Låt dig inte överraskas!

Att vara motorcykelförare är riskfyllt, det är odiskutabelt. Det händer många olyckor där motorcyklar är inblandade, det är därför denna risktvåan har kommit till.

Oavsett vad eller vem som är upphovet till olyckorna blir det i princip alltid motorcyklisten som får betala det högsta priset. Vi hoppas att denna utbildning ska hjälpa dig att undvika bli en pinne i statistiken.

Drygt 8 av 10 mc-olyckor beror på ”för sen upptäckt av fara” eller ”missbedömningar av situationen”. Endast 1 av 10 beror på felaktigt handhavande av motorcykel och ytterligare 1 av 10 har andra orsaker ( t ex tekniskt fel eller liknande). Det betyder att din förmåga att läsa trafiken och göra rätt bedömningar är viktigare än din förmåga att hantera motorcykeln.

Här på risktvåan får ni upptäcka och uppleva risker på mc, som ni kanske inte annars skulle tänkt på förrän det vore försent.

Tänk på att du skall vara i slutet av din utbildning när du anmäler dig denna riskutbildning del 2, då det ställs stora krav på dig som förare.