SVERIGES STÖRSTA TRAFIKSKOLA
– Ditt tempo, din livsstil – Vi anpassar din väg till körkortet!

180 livsviktiga minuter

Denna kurs ger dig bl.a. kunskap och insikt i hur alkohol, droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer som påverkar din körförmåga. Under utbildningen får du bl.a. delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna i trafiken och hur de kan undvikas.

Vid varje kurstillfälle är det max 16 deltagare för att deltagarna ska ges möjlighet att fördjupa sig och bli medvetna om andras och eget riskbeteende och hur man kan undvika det.

Kursen tar ca 180 minuter exklusive raster, efter utbildningen ska du känna till följande:

Rattfylleri, drogmissbruk och trötthet:

  • Omfattning
  • Risker
  • Konsekvenser
  • Påverkan på kroppen
  • Undvikande (både själv och att hindra andra)
  • Regler för rattfylleri och trötthet i trafiken
  • Olika gruppers olycksrisker (män-kvinnor, yngre-äldre)
  • Hur passagerare, mobiltelefon, stress m.m. påverkar dig som förare
  • Hur beteende och attityder påverkar trafiken

För att bli godkänd krävs att du deltar aktivt med reflektioner och diskussioner samt tar ställning i olika värderingsövningar.

I Sverige dog 314 människor i trafiken år 2011. Ungefär 3000 skadades allvarligt. Det vill säga skadorna var av sådan art att man fick bestående men. Man drabbades med andra ord av ett lidande som varar livet ut. En stor del av de olyckor som ger dessa tragiska konsekvenser beror på att många människor kör bil påverkade av alkohol eller andra droger, eller att man kör när man är uttröttad. Detta trots att de flesta av oss nog vet att körning under dessa omständigheter är mycket riskabelt.

Vi vill med vår utbildning öka ditt kunnande om hur alkohol. Droger och trötthet samt vissa andra faktorer och beteende påverkar din förmåga att köra bil. Vår förhoppning är att du ska lära dig så mycket att du i framtiden inte själv kör bil när du inte borde och att du även ska kunna påverka andra människor i din närhet att inte heller göra det.

För att kunna tillgodogöra sig undervisningen och för att bli godkänd på Riskutbildningen är det således nödvändigt att man förstår svenska. Det går däremot bra att ha en tolk med sig, men det är inget vi på trafikskolan tillhandahåller.