SVERIGES STÖRSTA TRAFIKSKOLA
– Ditt tempo, din livsstil – Vi anpassar din väg till körkortet!

Säkerhetskontroll

Körprovet inleds med att du får kontrollera en del av en säkerhetskontroll. I denna ska ingå ett slumpmässigt urval av följande:

 • Lager
 • Elektronik
 • Bromsar
 • Däck och fälg
 • Drivpaket
 • Stötdämpning och fjädring

Körprov – Praktik

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Körprovet är en kontroll av att du har de färdigheter som krävs för att få köra i trafiken.

 • Säkerhetskontroll
 • Särskilt manöverprov
 • Körning i och utanför tätort

Särskilt manöverprov Manöverprovet består av tre delar:

1. Lågfart

Manöverprovets lågfartsdel ska utföras enligt figur 1 eller 2, och det är förarprövaren som avgör vilket alternativ du ska genomföra. Hastigheten ska regleras med kopplingen (så kallad krypkörning). Förarprövaren ska före provet avgöra om starten ska påbörjas från vänster eller höger. Provet ska utföras på belagd yta och med 30 cm höga koner

Lågfartsdel enligt figur 1: Provet inleds med att motorcykelns bakhjul står vid linje A. Du krypkör genom vinkelkorridoren vidare genom lågfartsserpentinen, vänder och krypkör sedan tillbaka genom serpentinen och vinkelkorridoren. Körningen avslutas när framhjulet står vid linje A.

Lågfartsdel enligt figur 2: Provet inleds med att motorcykelns bakhjul står vid linje A. Du krypkör genom öppningen vid sidan av vinkelkorridoren, rundar enkelkonerna samt stannar vid dubbelkonerna, vänder och krypkör tillbaka på samma sätt. Körningen avslutas när framhjulet står vid linje A.

2. Högfart

Manöverprovets högfartsdel ska utföras enligt figur 3 i föreskriften.

Provet inleds med att du tar ansats och i en hastighet av minst 50 km/tim genomför en undanmanöver och kör vidare med bibehållet tempo genom serpentinbanan. Tempoväxling ska ske i slutet av banan och vändning ska göras runt sista konen. Efter vändning ska du accelerera till ca 50 km/tim så snart som möjligt, samtidigt som du utför serpentinkörning.

Sist utför du en effektiv och kontrollerad inbromsning från ca 50 km/tim till stillastående med ansättande av både fram- och bakbroms. Du ska påbörja inbromsningen vid konerna för undanmanövern. Om underlaget är vått, får förarprövaren medge att du håller lägre hastighet vid undanmanövern.

3. Bromsprov

Manöverprovet ska avslutas med effektiv och kontrollerad inbromsning från hastigheterna 70 km/h och 90 km/h till stillastående med användning av både fram- och bakhjulsbroms. Här kontrolleras din förmåga att:

 • Använda rätt körställning
 • Använda rätt bromsteknik
 • Stanna motorcykeln så snabbt som möjligt

Du ska börja inbromsningen vid en på förhand bestämd plats. Provet ska utföras på belagd yta. Misslyckas du vid manöverprovet kan du i anslutning till det ges tillfälle att utföra provet, eller delar av provet, ytterligare en gång.

Körning i trafik

Du ska köra i och utanför tätort, mot angivet mål eller efter angiven färdväg under sammanlagt minst 25 minuter. Du ska om möjligt köra på gator och vägar under förhållanden med varierande ytskikt, vägbredd, sträckning och trafikintensitet.

Om det skulle vara så att du uppvisar några brister vid det särskilda manöverprovet ska förarprövaren särskilt uppmärksamma det vid körningen i och utanför tätort. Detta gäller i synnerhet hur du tekniskt hanterar fordonet. Vidare ska din körställning samt förmåga att använda rätt växlings- och bromsteknik uppmärksammas. Under körning i och utanför tätort sker kommunikation med dig via radio.

Kom ihåg!

Ta med dig komplett skyddsutrustning, samt godkänd och giltig svensk legitimation till körprovet.