SVERIGES STÖRSTA TRAFIKSKOLA
– Ditt tempo, din livsstil – Vi anpassar din väg till körkortet!

1. Skaffa ett körkortstillstånd

För att få lov att börja övningsköra ute i trafik måste man godkänd av Transportstyrelsen. Tanken är att de ska utvärdera huruvida du kan antas bli en lämplig förare eller inte. Om du tidigare blivit av med körkortet kan detta komma att påverka Transportstyrelsens beslut. I de allra flesta fall är dock prövningen bara en ren formalitet, alltså inget att oroa sig över.

Ansökan görs lättast genom att ansöka om ”blanketter för körkortstillstånd” via internet på korkortsportalen.se(länk), alternativt ringa till transportstyrelsens kundtjänst på 0771-818181, för att få blanketterna hemskickade till din hemadress. Det är självklart smidigare och snabbare att ansöka på nätet, då kan du även betala avgiften direkt via e-tjänsten eller med det inbetalningskort som du får av Transportstyrelsen.

För att få körkortstillståndet godkänt krävs förutom själva ansökan också att man fyller i en hälsodeklaration samt genomgår en synundersökning hos leg. intygsgivare. En normal synundersökningen brukar kosta runt 200 kronor hos optiker, men som blivande kund hos oss på Mårtenssons Trafikskola så bjuder vi Dig på den avgiften om du kommer in och gör den på något av våra kontor.

Vi rekommenderar att du skickar in ansökan i god tid, då det ibland kan vara rätt lång handläggningstid ( ibland upp till 1-2 månader). När Transportstyrelsen gjort sin prövning och beviljat ditt körkortstillstånd kommer du få ett Bevis om körkortstillstånd. Detta är giltigt i fem år om det beviljats efter den 1 april 2009, om du fått tillståndet tidigare är giltighetstiden fyra år.

Handledartillstånd

Den som övningskör privat måste ha en godkänd handledare. Det är du som handledare som räknas som förare vid övningskörningen. Du har ansvar för att eleven uppfyller kraven för övningskörningen. Du måste ansöka och bli godkänd för varje elev som du vill handleda vid privat övningskörning.

Ansökan görs lättast genom att ansöka om ”blanketter för handledarskap” via internet på korkortsportalen.se (länk), alternativt ringa till transportstyrelsens kundtjänst på 0771 818181, för att få blanketterna hemskickade till sin hemadress. Det är självklart smidigare och snabbare att ansöka på nätet, då du kan betala avgiften direkt via e-tjänsten eller med det inbetalningskort som du då får av Transportstyrelsen.

Ska du bli handledare vid privat övningskörning för behörighet B – Personbil, måste både du och din blivande elev först ha gått en introduktionsutbildning. En introduktionsutbildning gäller i fem år från dagen den genomfördes. Tänk på att ansöka om handledarskap för flera behörigheter på samma gång om din elev är intresserad av att övningsköra med flera behörigheter, till exempel för motorcykel (A) och personbil (B). Observera att eleven måste ha körkortstillstånd för de behörigheter övningskörningen avser. Avgiften per ansökan och inte per behörighet. Beslutet räknas dessutom som ett godkännande även om det innehåller flera behörigheter.

2. Skriv in dig hos oss

Ditt körkortstillstånd skall uppvisas vid första besöket på skolan, då vi tar en kopia av detta och för in det i vårt arkiv. Vi diskuterar lämplig individuell utbildningsplan utifrån dina förkunskaper och disponibel tid. Om förkunskaper finns, bokas en testlektion för att kunna nivåbedöma dig som elev.

Du får sedan en utförlig presentation av utbildningen och dess obligatoriska moment. Du kan även begära en dokumenterad utbildningsplan med kostnadsförslag av din lärare.

Till inskrivning

3. Läs teori

I körkortsutbildningen är både teori och praktik viktigt. Det du lär dig genom att läsa teorin, ger dig förutsättningar att köra med omdöme och klara av spelreglerna i trafiken. Kunskaperna du får genom teorin tillsammans med erfarenheten du får genom övningskörningen behöver du för att kunna hantera de situationer och problem som du ställs inför i trafiken.

Teoridelen består av studiematerial såsom böcker och studiehäften, samt en praktisk teoriundervisning i form av teorikurs och övningsprov. För tid och datum för teorikurser se respektive trafikskolas schema. Om den praktiska utbildningen går hand i hand med den teoretiska, utvecklas du snabbare och får en bättre förståelse för körningen, vilket innebär ett mer kostnadseffektivt upplägg på din utbildning.

4. Övningskör

Du måste öva och uppleva en mängd olika situationer i trafiken för att få förutsättningar att klara av spelreglerna i trafiken. Det gör du genom att övningsköra. Det är många olika moment som du ska öva. Allt från att starta, stanna och växla till att planera och genomföra en vänstersväng på landsväg i rusningstrafik.

För att kunna bli en duktig bilförare är det bra med en lång period med övningskörning. Somliga väljer då att köra enbart på trafikskola, andra med privat handledare och en stor grupp väljer att utbilda sig i körning genom en kombination av båda. Ett bra råd är att alldeles i början, så snart man kört ett par gånger privat, ta ett par lektioner hos trafikskolan för att få in de viktigaste grundrutinerna, samt få förslag på upplägg och planering.

En van bilförare har under många år utvecklat sin egen personliga körstil som kanske inte alltid är den mest säkra, och villkoren och kraven har ofta hunnit förändrats under den tid handledaren haft körkort och fram till idag. En god strategi är då att gå igenom grunden till ett nytt moment på trafikskolan och sedan träna momentet flera gånger hemma tillsammans med din handledare. Trafikläraren kan ge dig och din handledare råd så att träningen hemma blir säkrare och mer effektiv. På så sätt lär du dig rätt från början samtidigt som du kan hålla kostnaderna nere.

5. Genomgå riskutbildning

Den obligatoriska riskutbildningen för A- och B-körkort är sedan den 1 april 2009 utökad med en del om alkohol, droger och trötthet. Riskutbildningen omfattar nu alltså två delar. När du gör ditt förarprov måste du ha gjort riskutbildningens båda delar och giltighetstiden får inte ha gått ut. Detta gäller även för dig som har haft ett körkort tidigare och ska göra ett nytt förarprov.

Riskutbildning Del 1 – Riskettan

Riskettan handlar om att ge dig kunskap om och insikt i hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas. Obs riskutbildning för motorcykel kan inte tillgodoräknas för personbil.

Riskutbildning Del 2 – Halkan

Halkan handlar om att göra dig medveten om de risker som finns med att köra på exempelvis halt underlag. Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och fordonets begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och väglaget. Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.

Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter. Del 2 för personbil genomförs på Bulltoftabanans trafikövningsplats och del 2 för MC på Lockarps GoKartbana.

Du kan själv välja i vilken ordning du genomför del 1 och del 2, men du ska vara i slutskedet av din förarutbildning när du gör del 2. Det beror på att det ställs höga krav när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Dessutom måste du kunna manövrera bilen på ett säkert sätt.

Kom ihåg att ta med dig godtagbar och giltig legitimation till riskutbildningen.

6. Utbildningskontroll på trafikskolan

När du är i slutfasen av din utbildning såväl teoretiskt som praktiskt bokar vi in en utbildningskontroll till dig. Denna utförs av skolans utbildningsledare och är en kvalitetssäkring av utbildningen.

Utbildningskontrollen är som den ”lilla uppkörningen”, varefter vi utvärderar dina kunskaper och ser till att allt är på banan inför ditt praktiska körprov.

Om du skulle behöva eventuella kompletteringar får du svar på detta efter genomgången utbildningskontroll.

7. Genomför förarprovet på trafikverket

När Du närmar dig slutet av din utbildning bokar vi en tid för ett teoriprov samt en uppkörning. Körkortsprovet är att betrakta som ett prov, som innehåller två delar (kunskapsprov och körprov). Båda delarna av provet bokas vid samma tillfälle och provtiden är preliminär tills du är godkänd av trafikskolan, både teoretiskt och praktiskt.

Om du inte är färdigutbildad en vecka innan dina teoretiska övningsprov flyttas ditt förarprov automatiskt fram.

  • Kunskapsprovet och körprovet görs i nära anslutning till varandra med inte mindre än två veckor emellanprovtillfällena.
  • Kunskapsprovet görs först och därefter körprovet.
  • Körprovet skall genomföras oavsett resultat på kunskapsprovet.
  • Godkänt delprov är giltigt i två månader.
  • Både kunskapsprovet och körprovet måste vara godkända inom giltighetstiden två månader annars blir du debiterad nya avgifter och proven måste göras om.
  • Sammanhållet körkortsprov för behörighet B kan genomföras på alla provorter i landet där kunskapsprov eller körprov kan bokas.

KOM IHÅG! Ta med dig godkänd och giltig legitimation till ditt förarprov.