SVERIGES STÖRSTA TRAFIKSKOLA
– Ditt tempo, din livsstil – Vi anpassar din väg till körkortet!

Riskutbildning Del 1 Personbil – Riskettan

Utbildningen belyser risker som är speciella för bilförare och ger teoretisk kunskap om beteenden som är riskfyllda. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar dem och hur de kan undvikas då.

Vid varje kurstillfälle är det max 16 deltagare för att alla ska ges möjlighet att fördjupa sig och bli medvetna om andras och eget riskbeteende och hur man kan undvika det.

Kursen tar ca 180 minuter exklusive raster, efter utbildningen ska du känna till följande om rattfylleri, droger och trötthet:

  • Omfattning
  • Regler för rattfylleri och trötthet
  • Risker
  • Olika gruppers olycksrisker
  • Konsekvenser
  • Hur stress påverkar
  • Undvikande
  • Mobilanvändning

För att bli godkänd krävs att du:

  • Kan styrka din identitet med en giltig legitimation
  • Deltar aktivt med reflektioner och diskussioner samt tar ställning i olika värderingsövningar

Kursen bedrivs på svenska. För att kunna tillgodogöra sig undervisningen och för att bli godkänd på Riskutbildningen är det således nödvändigt att man förstår svenska. Det går däremot bra att ha en tolk med sig, men det är inget vi på trafikskolan tillhandahåller.