SVERIGES STÖRSTA TRAFIKSKOLA
– Ditt tempo, din livsstil – Vi anpassar din väg till körkortet!

Kunskapsprov

Genom kunskapsprovet ska du visa att du har kunskaper så att du kan köra med omdöme i trafiken. Det finns ett särskilt kunskapsprov för varje körkortsbehörighet. Provet bygger på en kursplan för behörigheten. Du gör ditt kunskapsprov på något av Trafikverkets förarprovskontor eller mottagningsort.

Körprov

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Körprovet är en kontroll av att du har de färdigheter som krävs för att få köra i trafiken.

Båda delarna av provet måste bokas vid samma tillfälle och sedan utföras med max 2 veckors mellanrum.

  • Kunskapsprovet och körprovet görs i nära anslutning till varandra med inte mindre än två veckor emellan provtillfällena.
  • Kunskapsprovet görs först och därefter körprovet.
  • Både kunskapsprovet och körprovet måste vara godkända inom giltighetstiden två månader annars blir du debiterad nya avgifter och proven måste göras om.
  • Sammanhållet körkortsprov för behörighet B kan genomföras på alla provorter i landet där kunskapsprov eller körprov kan bokas.